نویسنده = امیر اکبری
تعداد مقالات: 5
2. نقش امام رضا علیه السلام در وحدت دینی و انسجام اسلامی در عصر عباسی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 34-46

امیر اکبری؛ بهمن براتی دشت بیاض


4. دلایل عزیمت هارون الرشید به خراسان

دوره 24، شماره 1، بهار 1384، صفحه 107-119

امیر اکبری


5. سیاست و نحوه حکومت عبدالله بن طاهر در خراسان

دوره 22، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 120-133

امیر اکبری