1. کاشی‌های زرین‌فام حرم امام رضا(ع) سندی از هویت تاریخی شهر مشهد

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 138-156

میثم جلالی


2. سنگ یادمان واقعه توپ بستن حرم امام رضا(ع)

دوره 31، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 131-136

میثم جلالی


3. کتیبه‌های سنگی موزه آستان قدس رضوی

دوره 31، شماره 1، بهار 1390، صفحه 105-125

میثم جلالی


4. ضریح شاه تهماسب یادگاری از دودمان صفوی در موزه آستان قدس رضوی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 112-124

میثم جلالی


5. پایه شمعدان‌های صفوی در موزه مرکزی آستان قدس

دوره 27، شماره 2، تابستان 1387، صفحه 115-120

میثم جلالی