1. آموزۀ استکمال رزق با تأکید بر تحلیل حدیث «لا تموتُ نفسٌ حتى تستکملَ رزقَها»

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 24-45

علی راد؛ عاطفه محمدزاده


2. بررسی مفهوم توکل و آثار آن بر زندگی اجتماعی انسان‌ها

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-100

ریحانه نودهی؛ مرضیه بهشتی