1. پیامدهای شخصیت‌زدگی از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 48-66

میثم کهن ترابی؛ نرگس عمادی