1. سنجش مرکّب و خون در مرزبانی دین واکاوی عبارت مشهور به «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء»

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 46-65

رسول حسین‌پور؛ مهدی شریعتی‌تبار