1. نکات اختلافی داستان ملاقات حضرت موسی و خضر در دیدگاه مفسران فریقین

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 34-52

مهیار خانی‏‌مقدم؛ ابراهیم ابراهیمی