1. روش و مراحل تنبیه در داستان‌های قرآن

دوره 32، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 72-88

محمدحسین مردانی نوکنده؛ قاسم علی کابلی