کلیدواژه‌ها = آیات قرآن
تعداد مقالات: 4
2. تأثیر عملکرد انسان بر رخدادهای طبیعی از دیدگاه قرآن

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 5-28

جواد ایروانی؛ نرگس عارفی مرام


4. جستارى دربارۀ شر و عدل آفریدگار از منظر قرآن

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 4-26

محمدمهدی رکنی یزدی