1. طراحی الگوی ترویج انفاق در جامعه با استفاده از آیات 254 تا 274 سوره بقره

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 68-91

سعید مسعودی پور


2. مؤلفه‏های پیروزی و تداوم نهضت‏های اصلاحی در قرآن و نهج البلاغه

دوره 33، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 87-103

روح اله زینلی


3. قدرت الهی

دوره 30، شماره 1، بهار 1390، صفحه 9-29

محمدهادی عبد خدایی


4. راه رهایی (پژوهشى درباره مفهوم رستگارى و عوامل آن در قرآن و روایات)

دوره 28، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 63-78

روح الله زینلی