1. فرضیه‌ها در دعوت از امام رضا(ع) به مرو

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-115

رضا وطن‌دوست


2. مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر حضرت رضا(ع)

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 118-131

سیدحسن حسینی


3. چرایی عدم پذیرش خلافت از سوی امام رضا(ع)

دوره 31، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 97-111

رضا وطن‎دوست


4. پایگاه علمی حضرت رضا(ع) در اصلاح و شکوفاسازی علوم دوران خود

دوره 28، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 30-52

مهدی سبحانی نژاد؛ محمد نوروزی