1. معناشناسی وجه ‌الله در قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 122-143

جواد صیدانلو؛ محمد کرمی‌نیا


2. معناشناسی وجه ‌الله در قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 122-143

جواد صیدانلو؛ محمد کرمی‌نیا