دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. آسیب شناسی اخلاقی انتقاد از منظر نهج البلاغه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 آبان 1399

میثم کهن ترابی؛ مصطفی حاجی محمدی


2. اثرِ زندگیِ دینی در دستیابی به تفقّه دینی مبتنی بر عتماد به وعده‌های الهی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1399

رامین طیاری نژاد؛ زهرا منصوری؛ خدیجه محمد خان