101. کاوشی در پیوستگی قول و عمل، در نهج‌البلاغه

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 33-52

زینب‏السادات حسینی؛ هاجر اسدی


102. نکات اختلافی داستان ملاقات حضرت موسی و خضر در دیدگاه مفسران فریقین

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 34-52

مهیار خانی‏‌مقدم؛ ابراهیم ابراهیمی


103. بررسی مبانی تفسیر قرآن در مکتب تفکیک و اخباریگری

دوره 34، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 34-49


104. خاستگاه اِسناد در روایات اسلامی و سنّت شفاهی یهود نقدی بر مقالات هوروویتس در موضوع اسناد

دوره 33، شماره 1، بهار 1393، صفحه 35-49

مهدی غلامعلی


105. بینایی دل و تأثیر آن در گزینش پیشوای حقیقی در آیات 71 و 72 سورۀ اسراء

دوره 30، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 36-48

ابراهیم فتح اللّهی؛ محمد جواد قاسمی


106. نگرشی مقایسه‌ای بر قیام امام حسین(ع) و عبدالله بن زبیر

دوره 28، شماره 1، بهار 1388، صفحه 41-59


107. مبانی و مؤلفه‏های کار و کارآفرینی در قرآن و روایات

دوره 33، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 42-60

مهدی امیری؛ زهره امیری


108. بررسی انعکاس مفهوم «رضا» در آینۀ کلام امام علی(ع) و عرفا

دوره 29، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 43-57

محمدعلی زهرازاده؛ علیرضا رعیت حسن‌آبادی


109. نقش اخلاق در تبیین و اجرای قواعد حقوق بشردوستانه با تأکید بر آموزه های اسلامی

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 46-65

حسین دیبا؛ علیرضا مکتب دار


110. سنجش مرکّب و خون در مرزبانی دین واکاوی عبارت مشهور به «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء»

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 46-65

رسول حسین‌پور؛ مهدی شریعتی‌تبار


111. روش تفسیرکیوان قزوینی و دیدگاه‏های او در علوم قرآنی

دوره 31، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 46-63

محسن رجبی قدسی؛ محمدحسن رستمی


112. پیامدهای شخصیت‌زدگی از دیدگاه نهج البلاغه

دوره 37، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 48-66

میثم کهن ترابی؛ نرگس عمادی


113. مدینه فاضله در ساختارشناسی تفکرات آیة‌الله جوادی آملی

دوره 32، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 49-76

کاظم افرادی


114. تأملاتی چند بر تأویل از دیدگاه علامه طباطبایی

دوره 31، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 49-61

محمدمهدی مسعودی


115. در جستجوی «کتاب التفسیر» حسن بن محبوب

دوره 38، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 49-75

علی راد؛ سعید عزیزی


116. بازخوانی موضوع «ارتداد» از زاویه اجبار بر تغییر عقیده در پرتو آموزه‌های قرآنی و حدیثی

دوره 38، شماره 1، بهار 1398، صفحه 50-70

جواد ایروانی؛ رضا حق‌پناه


117. لغزش ناهمگون محقّق اردبیلی و فاضل اردبیلی در ارتباط با استادِ کلینی

دوره 30، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 50-69

مهدی بیات مختاری


118. صنعت التفات و ارائه ترجمه‌ای روان از آیه 22 سورۀ یونس

دوره 33، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 52-69

محمد رضا حاجی اسماعیلی


119. نداهای جاودانی در خطابات قرآنی

دوره 32، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 52-71

محمّد بهداری


120. روش‌های امام صادق(ع) در تفسیر قرآن با نگاهی به روایات تفسیری اهل سنت

دوره 29، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 52-65

حسین خاکپور


121. مفهوم‌شناسی اوصاف وعده‌های الهی در قرآن

دوره 38، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 53-72

نجمه حسن‌پور؛ زینب نصراللهی؛ الهه شاه‌پسند


122. بررسی مهارت‌های ارتباطی حضرت موسی(ع) و دختران شعیب در قرآن

دوره 32، شماره 1، بهار 1392، صفحه 55-77

احمد گلدار


123. پایگاه علمی حضرت رضا(ع) در اصلاح و شکوفاسازی علوم دوران خود

دوره 28، شماره 4، زمستان 1388، صفحه 30-52

مهدی سبحانی نژاد؛ محمد نوروزی


124. جلوه‌هایی از شجاعت امام علیّ بن موسی الرضا

دوره 31، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 34-46

امیر سلمانی رحیمی


125. شفقت بر خود در آموزه‬‌های اسلامی

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 36-60

روح‌‬الله زینلی