1. نقش ارتباط‏های غیرکلامی در تقویت بنیان خانواده از منظر اهل بیت

دوره 36، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 106-125

زهرا محققیان؛ حدیثه کریمی؛ لیلا پهلوان نژاد


2. نقش جهان بینی توحیدی در ایجاد امید

دوره 30، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 92-109

اعظم پرچم؛ زهرا محققیان