1. معیارهای علامه طباطبایی در بررسی و نقد دیدگاه‌های مفسران در تفسیر المیزان

دوره 31، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 25-48

سهراب مروتی؛ امان اله ناصری کریموند


2. نقد و بررسی روایات الدرالمنثور در تفسیر المیزان

دوره 30، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 48-66

جمال فرزندوحی؛ امان اله ناصری کریموند