1. رهنمودهای قرآنی در رفع توهمات انسانی

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 23-45

پروین بهارزاده؛ مرضیه محصص؛ زهرا قوتی


2. بهره‌مندان از اجر اخروی در رهیافت قرآنی

دوره 33، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 4-23

پروین بهارزاده؛ مرضیه محصّص