1. دانش امام (ع) و مرجعیت علمی آستان قدس رضوی

دوره 36، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 4-10

مهدی شریعتی‌تبار


2. سنجش مرکّب و خون در مرزبانی دین واکاوی عبارت مشهور به «مداد العلماء أفضل من دماء الشهداء»

دوره 36، شماره 1، بهار 1396، صفحه 46-65

رسول حسین‌پور؛ مهدی شریعتی‌تبار


3. یادآوری أیّام اللّه

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 4-11

مهدی شریعتی‌تبار


4. بایستگى و بایسته‌‏هاى تولید علوم انسانى اسلامى

دوره 35، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 7-14

مهدی شریعتی‌تبار