1. نگرشی نو به فقه تربیتی بر پایه فقه القرآن

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 91-108

مصطفی رفسنجانی‏‌مقدم؛ علی محمدیان