1. بررسی اصول زیبایی‌شناسی در قالیچه‌های محرابی موزه فرش آستان قدس رضوی

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 135-157

سید حسن احمدی؛ امیرحسین چیت‏‌سازیان