1. چرایی تجلی قرآن در خطبه‌های حضرت زینب(س)؛ اهداف و نتایج

دوره 34، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 68-86

مهیار خانی‌مقدم