1. بررسی نظام تمدن سازی اسلامی در قرآن کریم (با بهره‌گیری از رویکرد تحلیل گفتمان)

دوره 34، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 11-30

علی سلیمان‏پور؛ امیر اکبری