1. بررسی و نقد مدخل علیٌّ الرضا(ع) در دایرة‌المعارف اسلام

دوره 31، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 112-132

محمد باغستانی؛ محمد صادقیان هرات