1. جایگاه عدالت در اسلام و نقش آن در ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی

دوره 29، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 58-80

محمدعلی حقیقی؛ لیلا میرزاده