دوره و شماره: دوره 35، شماره 4 - شماره پیاپی 133، اسفند 1395، صفحه 1-157 
4. رویکرد چند وجهی به اعتجار احادیث پزشکی

صفحه 53-72

سعید نمازی‏‌زادگان؛ سیده‏ عذرا هاشمی ‏نژاد؛ سید مرتضی موسوی گرمارودی


5. معناشناسی اقسام«خُطُوات الشحطان» در قرآن کریم

صفحه 73-90

علی‌محمد میرجلیلی؛ محمد عظیمی ده‌علی


6. نگرشی نو به فقه تربیتی بر پایه فقه القرآن

صفحه 91-108

مصطفی رفسنجانی‏‌مقدم؛ علی محمدیان