1. پیام تسلیت مقام معظم رهبری و تولیت آستان قدس رضوی به مناسبت درگذشت آیةالله محمد واعظ‬ زادۀ خراسانی

صفحه 4-6


2. بایستگى و بایسته‌‏هاى تولید علوم انسانى اسلامى

صفحه 7-14

مهدی شریعتی‌تبار


3. تحلیل کاربرد گزاره‌های معنایی بخل در آیات و روایات

صفحه 15-35

رقیه صیادی شهرکی؛ پوران میرزائی


4. شفقت بر خود در آموزه‬‌های اسلامی

صفحه 36-60

روح‌‬الله زینلی


5. نقش انسان در تصرفات تکوینی از دیدگاه آیةالله جوادی آملی

صفحه 61-78

عبدالقاسم کریمى


6. ماهیت انتقام الهی و تفاوت آن با انتقام‌‬های بشری

صفحه 79-98

محمد شریفی؛ نسرین اشتیاقی راد


7. ارزیابی مدخل «خانواده» از دایرةالمعارف قرآن لایدن

صفحه 99-121

فتحیه فتاحی‌زاده؛ اعظم سادات شبانی


8. بررسی متعلق «فراغت» و «نصب» در آیه هفت سورۀ شرح

صفحه 122-140

سید محمود طیب حسینی؛ وحید جمشیدی


9. وضعیت کنونی مسلمانان چین

صفحه 141-147

سیدجلال امام