1. درآمدی بر اصول تفسیر اجتماعی عقلی قرآن

صفحه 4-22

محمد اسعدی


2. پژوهشی در سیاق سورۀ مائده از طریق نظم فراخطی (با تأکید بر آیات اکمال دین، ولایت و تبلیغ)

صفحه 23-52

علی جلائیان اکبرنیا؛ محمدامین انسان


3. مفهوم‌شناسی اوصاف وعده‌های الهی در قرآن

صفحه 53-72

نجمه حسن‌پور؛ زینب نصراللهی؛ الهه شاه‌پسند


4. واکاوی سندی و بررسی دلالی روایات «حفظ چهل حدیث»

صفحه 73-91

علی اکبر کلانتری


5. راهکارهای حل تعارض ظاهری در مبانی جزا (نیّت و عمل) با تکیه بر متون دینی

صفحه 92-110

حامد دژآباد؛ محمود عاشوری؛ سیده محبوبه کشفی


6. مبانی نظریة شمول‎پذیری آیات قرآن

صفحه 4-24

تهمینه پارسایی