دوره و شماره: دوره 33، شماره 1 - شماره پیاپی 122، بهار 1393، صفحه 4-138 
2. نگرش علم الحدیثیِ امام علی(ع)

صفحه 17-34

طاهره جوکار؛ محمدرضا ستوده‏نیا


5. روش شناسی به‏کارگیری قاعده سیاق در تفسیر تسنیم

صفحه 68-82

سهراب مروتی؛ مجتبی زینی‏وند؛ حسین آسا


8. کتاب «فقه الامام موسی بن جعفر(ع)» در یک نگاه

صفحه 106-112

سیدمهدی نریمانی زمان‏آبادی