1. نقش لذت و سعادت در سیر تکاملی انسان با رویکرد آموزه‏های اسلامی

صفحه 4-29

محمد حسن مشرف جوادی؛ اعظم کوهی اصفهانی


2. جلوه‌های متضادنما در شخصیّت امام علی(ع)

صفحه 30-51

شهاب الدّین ذوفقاری؛ فاطمه جعفری هرستانی


3. نداهای جاودانی در خطابات قرآنی

صفحه 52-71

محمّد بهداری


4. روش و مراحل تنبیه در داستان‌های قرآن

صفحه 72-88

محمدحسین مردانی نوکنده؛ قاسم علی کابلی


5. جلوه هنری عنصر گفت‏وگو در داستان قرآنی حضرت یوسف

صفحه 89-104

مریم منصوریان قراکوزلو؛ سارا نیک‌بین


6. خاندان‌های معروف دانشور سادات شیعه ایران

صفحه 105-131

رسول سعیدی‌زاده


7. سلسله نشست‌های علمی بنیاد پژوهشهای اسلامی: مباحث تطبیقی میان ادیان شرقی و اسلام با تأکید بر خداشناسی در دین هندویی

صفحه 132-137

محمدجواد شمس


8. گزارشی از دومین کنگرۀ بین‌المللی علوم انسانیِ اسلامی

صفحه 138-140

امیر سلمانی رحیمی