1. تصویرپردازی انسان در عرصه قیامت (در جزء سی‌ام قرآن کریم)

صفحه 4-28

کبری خسروی؛ علی نظری؛ سمیر ا جدی هکانی


2. توکل و تأثیر آن بر متغیرهای رفتاری تصمیم‌گیری مدیران از منظر قرآن

صفحه 29-54

عباس اسماعیلی‌زاده؛ مهرناز محدّثی‌فر


3. بررسی مهارت‌های ارتباطی حضرت موسی(ع) و دختران شعیب در قرآن

صفحه 55-77

احمد گلدار


4. بررسی آثار تربیتی در پرتو گفتمان‌های آخرتی

صفحه 78-91

مهدی مطیع؛ محسن خالقی


5. نقش مبارزاتی سادات حسینی از آغازخلافت عباسیان تا شهادت امام رضا(ع)

صفحه 92-113

رضا جعفری نوقاب


6. دکتر شهیدی و تاریخ نگاری امام علی بن الحسین(ع)

صفحه 114-137

طاهره عظیم‌زاده طهرانی


7. اقتصاد مقاومتی؛ راهکاری برای توسعه

صفحه 138-155

محمد حسین حسین‌زاده بحرینی