1. مبانی نظریۀ شمول‎پذیری آیات قرآن

صفحه 4-24

تهمینه پارسایی


2. نقد و بررسی دیدگاه آیة الله معرفت در نسخ نشدن آیه نجوی (مجادله/12)

صفحه 25-45

سید عبدالرسول حسینی‌زاده


3. روش تفسیرکیوان قزوینی و دیدگاه‏های او در علوم قرآنی

صفحه 46-63

محسن رجبی قدسی؛ محمدحسن رستمی


4. قرآن و تحریف تورات با توجه به آیه 75 سورة بقره

صفحه 64-76

سید محمد مرتضوی؛ الهه سلیمی


5. طبقه‌بندی علوم با رویکرد اسلامی ایرانی (ضرورت شناسایی الزامات و مختصات پارادایم جدید)

صفحه 77-96

غلامرضا جلالی


6. چرایی عدم پذیرش خلافت از سوی امام رضا(ع)

صفحه 97-111

رضا وطن‎دوست


7. بررسی و نقد مدخل علیٌّ الرضا(ع) در دایرة‌المعارف اسلام

صفحه 112-132

محمد باغستانی؛ محمد صادقیان هرات


8. نگاهی به کتاب شیعیان در آمریکا، نوشتۀ پروفسور لیاقت علی تاکیم

صفحه 133-140

محمدحسین محمدپور