1. بایستگیِ ترجمۀ قرآن درگذرِ زمان با نگاهی به ترجمۀ غلامعلی حداد عادل

صفحه 4-18

محمد مهدی رکنی یزدی


2. حجیّت احادیث اهل‏بیت‏(ع)

صفحه 19-35

عبدالکریم عبداللّهى


3. بینایی دل و تأثیر آن در گزینش پیشوای حقیقی در آیات 71 و 72 سورۀ اسراء

صفحه 36-48

ابراهیم فتح اللّهی؛ محمد جواد قاسمی


4. تعادل شخصیت، عوامل و ویژگی‌ها

صفحه 49-63

رضا وطن‌دوست


5. سیر تحوّل علوم قرآنی

صفحه 64-75

محمدعلی مهدوی راد


6. بررسی گونه‌های اسناد در کتب اربعۀ حدیثی

صفحه 76-91

سید علی دلبری


7. نقش جهان بینی توحیدی در ایجاد امید

صفحه 92-109

اعظم پرچم؛ زهرا محققیان


8. عوامل انحراف از واقعه غدیر خم

صفحه 110-126

مهدی ابراهیمی


9. خصائص النبی(ص) رویکردها و بایستگی‌ها

صفحه 127-142

سید محمّد نقیب