1. جستاری دربارۀ جهاد در اسلام

صفحه 3-29

محمد مهدی رکنی یزدی


2. ظرافت‌های علمی و ادبی آیۀ ارضاع

صفحه 30-42

امیر حمزه سالارزایی


3. بررسی انعکاس مفهوم «رضا» در آینۀ کلام امام علی(ع) و عرفا

صفحه 43-57

محمدعلی زهرازاده؛ علیرضا رعیت حسن‌آبادی


4. جایگاه عدالت در اسلام و نقش آن در ارتقای رفتارهای شهروندی سازمانی

صفحه 58-80

محمدعلی حقیقی؛ لیلا میرزاده


5. جایگاه سیاق و نظم موضوعی در تفسیر منشور جاوید

صفحه 81-97

اعظم پرچم؛ اعظم نوذری


6. بررسی اسنادی از تازه مسلمانان در مشهد

صفحه 98-111

ابوالفضل حسن‌آبادی


7. ضریح شاه تهماسب یادگاری از دودمان صفوی در موزه آستان قدس رضوی

صفحه 112-124

میثم جلالی


8. گزارشی از مراسم نقد کتاب المعجم فی فقه لغة القرآن و سرّ بلاغته

صفحه 125-132

محمّدحسن مؤمن‌زاده


9. گزارشی از همایش علمی- پژوهشی خدمت رسانی فرهنگی به زائران حرم رضوی

صفحه 133-141

علی سکندری


10. معناشناسی وجه ‌الله در قرآن کریم از منظر آیت‌الله جوادی آملی

صفحه 122-143

جواد صیدانلو؛ محمد کرمی‌نیا