دوره و شماره: دوره 26، شماره 4 - شماره پیاپی 97، اسفند 1386، صفحه 9-220 
5. مبانی اتحاد ملی؛ اخلاق و عدالت

صفحه 60-73

حسین طاهری وحدتی


10. اسباب نزول در گذر زمان

صفحه 136-149

سهیلا پیروز فر


13. چگونگی ظهور خداوند با تکیه بر روایات

صفحه 165-184

محمد حسین خواجه بمی


14. انسان و ارزش مداری

صفحه 185-195

سید محمد ثقفی