1. نوید آمدن مصلح آخرالزمان

صفحه 4-13

محمد مهدی رکنی یزدی


2. بررسی روایاتی درباره قیام پیش از ظهور حضرت مهدی (عج)

صفحه 14-34

عبدالکریم عبداللّهى


3. حدیث فرقه ناجیه

صفحه 35-49

حسین صابری


4. شجره ملعونه در قرآن و حدیث

صفحه 50-66

علی لطفی


5. تبلیغات دینی و سیاسی ایوانجلیست های جنگ طلب در ایالات متحده آمریکا

صفحه 67-89

حیدر رضا ضابط


6. جامعه شناسی تاریخی قیام عاشورا

صفحه 90-109

هادی سعیدی رضوانی


7. عصر سلجوقی و سیاستهای فرهنگی شیعه

صفحه 110-122

غلامرضا جلالی


8. عبدالله بن میمون

صفحه 123-138

طاهره عظیم زاده تهرانی


9. چکیده ای از کتاب ساختارهای ادبی مفاهیم دینی در قرآن

صفحه 139-146

جواد قاسمی


10. نمایه نمایه های نشریات علوم انسانی

صفحه 147-157

محمدحسین صادق‌پور