نویسنده = الهه شاه پسند
رهیافت‌های تربیتی آیات فقهی؛ بررسی موردی آیات ازدواج، مهریه و نفقه

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 89-113

الهه شاه‌پسند؛ معصومه شادمهری


بررسی واکنش مخالفان اوامر و نواهی مقرون به وعده‌های الهی در قرآن

دوره 40، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 82-106

قدسیه فاضلی؛ الهه شاه‌پسند


مفهوم شناسی محبت در رابطۀ دوسویۀ خدا و بنده

دوره 39، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 70-88

سمانه احمدپوردهقان‌؛ الهه شاه‌پسند


چیستی و چرایی مواهب حضرت سلیمان (ع) در قرآن و تورات

دوره 39، شماره 3، آذر 1399، صفحه 117-138

فهیمه طاهرکوهی؛ الهه شاه‌پسند


تطور حیطۀ موضوعی قرآن در فهم مفسران از عبارتِ (تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْءٍ)

دوره 39، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 53-72

فهیمه ضیاقریشی؛ الهه شاه‌پسند


مفهوم‌شناسی اوصاف وعده‌های الهی در قرآن

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 53-72

نجمه حسن‌پور؛ زینب نصراللهی؛ الهه شاه‌پسند


ارتباط دو مفهوم شکر و شرک در قرآن کریم

دوره 36، شماره 3، آذر 1396، صفحه 7-23

محدّثه خوش‌قامت؛ الهه شاه پسند


بررسی تطبیقی دو مفهوم انفاق و نفاق در قرآن کریم

دوره 33، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 18-37

الهه شاه‌پسند؛ هدی تیزابی مشهدی