نویسنده = علی اکبر کلانتری
واکاوی سندی و بررسی دلالی روایات «حفظ چهل حدیث»

دوره 38، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 73-91

علی اکبر کلانتری


بررسی احکام اخلاقی فرمان پدر و مادر از نگاه کتاب و سنت

دوره 36، شماره 3، آذر 1396، صفحه 44-59

علی اکبر کلانتری؛ محمد مهدی اسماعیل پور


بررسی تطبیقی حدیث رفع در منابع فریقین

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 74-89

علی اکبر کلانتری