نویسنده = امیر اکبری
نقش امام رضا علیه السلام در وحدت دینی و انسجام اسلامی در عصر عباسی

دوره 26، شماره 4، اسفند 1386، صفحه 34-46

امیر اکبری؛ بهمن براتی دشت بیاض


دلایل عزیمت هارون الرشید به خراسان

دوره 24، شماره 1، خرداد 1384، صفحه 107-119

امیر اکبری