کلیدواژه‌ها = امام علی(ع)
مرگ‌اندیشی در اندیشۀ علوی؛ مطالعۀ کیفی به روش نظریۀ زمینه‌ بنیاد (GT)

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 58-81

محسن کارگر؛ کمال صحرائی اردکانی؛ یاسر رضاپور میرصالح؛ یحیی میرحسینی


تبیین ماهیت جهل و علل و پیامدهای آن بر مبنای تحلیل محتوای خطبه قاصعه امام علی(ع)

دوره 39، شماره 3، آذر 1399، صفحه 33-56

صدیقه کاشفی؛ محمد عترت دوست؛ فتحیه فتاحی‌زاده


کاوشی در پیوستگی قول و عمل، در نهج‌البلاغه

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 33-52

زینب‏السادات حسینی؛ هاجر اسدی


نگرش علم الحدیثیِ امام علی(ع)

دوره 33، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 17-34

طاهره جوکار؛ محمدرضا ستوده‏نیا


عوامل انحراف از واقعه غدیر خم

دوره 30، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 110-126

مهدی ابراهیمی


تبیین میدان معنی‌شناسی مفهوم «بخل» در نهج البلاغه

دوره 30، شماره 1، خرداد 1390، صفحه 48-61

نصرالله شاملی؛ علی بنائیان اصفهانی


بررسی انعکاس مفهوم «رضا» در آینۀ کلام امام علی(ع) و عرفا

دوره 29، شماره 3، آذر 1389، صفحه 43-57

محمدعلی زهرازاده؛ علیرضا رعیت حسن‌آبادی