کلیدواژه‌ها = زبان قرآن
بررسی مبانی نظریه تفسیر تمثیلی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 101-120

سید ابوالقاسم حسینی زیدی؛ مهدی عبادی


فطری بودن زبان قرآن از منظر آیت الله جوادی آملی و مقایسه آن با دیگر نظریات

دوره 36، شماره 4، اسفند 1396، صفحه 27-45

جواد صیدانلو؛ محمد کرمی نیا؛ مصطفی کورکور کشکلی


هفت‌ آسمان قرآن و فرهنگ زمانه نزول

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 87-108

محمد جواد نجفی؛ زهرا محمودی


نقد نگرش عقلانی در جریان تفسیر عقلی - اجتماعی

دوره 27، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 9-23

محمد اسعدی