نمایه نویسندگان

ا

 • اسماعیلی زاده، عباس بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریم [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 105-126]
 • اشرف آل طه، سید حیدر بررسی فخریات امام علی (ع) در نهج‌البلاغه باتکیه‌بر مسئله فضای صدور [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 53-76]
 • امینی، فریده مرور نظام مند مطالعات میان رشته ای قرآن و حدیث با تاکید بر رویکرد شناختی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 4-37]
 • ایروانی، جواد چیستی و قلمرو نظام اقتصادی قرآن [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 30-52]

ب

 • باقری، مهدی مواجهۀ مسئله‌محور به‌مثابه روی‌آورد تفسیری؛ مورد پژوهش آیۀ لایُسئل [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 38-57]
 • بایگانیان، ملیکا سبک‎‌ها و گونه‎‌‌های پیامدگویی در پندهای اخلاقی حکمت‌های نهج البلاغه [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 4-29]
 • برومند، محمدحسین بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریم [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 105-126]
 • بهبودی املشی، عارفه ‏ تأثیر تحریف واژگان در برداشت از دستورات غذایی روایات [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 77-100]

ج

 • جلیلی، سیدهدایت معنای پنهان متن داستان موسی و خضر؛ خوانش پدیدارشناختی و هرمنوتیک آیات 65-82 سورۀ کهف [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 4-26]

ح

 • حبیبی، فاطمه مرور نظام مند مطالعات میان رشته ای قرآن و حدیث با تاکید بر رویکرد شناختی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 4-37]
 • حجازی، سیده شیرین مرور نظام مند مطالعات میان رشته ای قرآن و حدیث با تاکید بر رویکرد شناختی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 4-37]
 • حجازی، سیده شیرین تحلیل شناختی مسئله خیر و شرّ از منظر قرآن کریم [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-94]
 • حسینی دولت آباد، بی بی حکیمه راهکار‌های تربیت عاطفی قرآن برای تقویت خودشفقتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 4-27]
 • حق پناه، رضا بررسی، نقد و تبیین مفهوم جامعیت قرآن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 100-130]
 • حیدری مزرعه آخوند، محمدعلی بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریم [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 105-126]

خ

د

 • داوودی، مهین «ثُلَّه» در قرآن کریم: قلیل یا کثیر [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • دلبری، سیدعلی بررسی، نقد و تبیین مفهوم جامعیت قرآن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 100-130]
 • دهقانی فیروزآبادی، حامد معناشناسی روایی مفردات قرآن نزد قرآن‌پژوهان امامیه؛ رهیافت‌ها و نمونه‌ها [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 50-76]

ر

 • راد، علی معناشناسی روایی مفردات قرآن نزد قرآن‌پژوهان امامیه؛ رهیافت‌ها و نمونه‌ها [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 50-76]
 • رجبی قدسی، محسن «ثُلَّه» در قرآن کریم: قلیل یا کثیر [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 131-146]
 • رضاپور میرصالح، یاسر مرگ‌اندیشی در اندیشۀ علوی؛ مطالعۀ کیفی به روش نظریۀ زمینه‌ بنیاد (GT) [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 58-81]
 • رضی، حسنعلی راهکار‌های تربیت عاطفی قرآن برای تقویت خودشفقتی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 4-27]
 • روحانی مشهدی، فرزانه راهکار‌های قرآنی تعامل با غیر‌هم‌اندیشان با هدف جهان‌گستری دین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 96-118]
 • روهی، فرزانه معنای پنهان متن داستان موسی و خضر؛ خوانش پدیدارشناختی و هرمنوتیک آیات 65-82 سورۀ کهف [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 4-26]

ز

 • زارع، زکیه بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریم [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 105-126]

س

 • سبحانی نیا، محمد تقدّم اخلاق برقدرت سیاسی در سیرۀ امام علی(ع)با تاکید بر نهج البلاغه [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 54-74]
 • سلیمی، مهدی راهکار‌های قرآنی تعامل با غیر‌هم‌اندیشان با هدف جهان‌گستری دین [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 96-118]
 • سیفعلی‌ئی، فاطمه مؤلفه‌های سلامت روابط اجتماعی در قرآن کریم با تأکید بر روابط میان‌فردی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 82-107]

ص

 • صحرائی اردکانی، کمال مرگ‌اندیشی در اندیشۀ علوی؛ مطالعۀ کیفی به روش نظریۀ زمینه‌ بنیاد (GT) [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 58-81]

ع

 • عزیزی، ربابه بررسی تأثیر دل‌بستگی ایمن در شکل‌گیری هوش هیجانی و انس دینی کودکان در سنین 1-3 سالگی، از دیدگاه آموزه‌های دینی و روان‌شناسی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 27-49]

ف

 • فرامرز قراملکی، احد مواجهۀ مسئله‌محور به‌مثابه روی‌آورد تفسیری؛ مورد پژوهش آیۀ لایُسئل [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 38-57]
 • فنی اصل، عباس تبیین راز سلوک از «عبودیت» به «ربوبیت [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 28-53]

ک

 • کارگر، محسن مرگ‌اندیشی در اندیشۀ علوی؛ مطالعۀ کیفی به روش نظریۀ زمینه‌ بنیاد (GT) [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 58-81]
 • کشفی، سیده محبوبه واکاوی فرافکنی منکران دعوت انبیا از منظر قرآن [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 77-95]

م

 • محقق گرفمی، البرز بررسی، نقد و تبیین مفهوم جامعیت قرآن [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 100-130]
 • محمدزاده، محمدحسین خصائص النبی(ص)و مسئله جاودانگی قرآن کریم: در پرتو آیات 6، 36 و 53 سوره احزاب [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 119-144]
 • محمدی آشنانی، علی بررسی تأثیر دل‌بستگی ایمن در شکل‌گیری هوش هیجانی و انس دینی کودکان در سنین 1-3 سالگی، از دیدگاه آموزه‌های دینی و روان‌شناسی [دوره 41، شماره 1، 1401، صفحه 27-49]
 • مردانی(گلستانی)، مهدی مبادی سیره پژوهی [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 95-104]
 • موسوی نیا، سعیده سادات سیر نعمت‌های بهشتی در سور مکی و مدنی براساس تحلیل محتوای کمّی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 108-127]
 • میرحسینی، یحیی مرگ‌اندیشی در اندیشۀ علوی؛ مطالعۀ کیفی به روش نظریۀ زمینه‌ بنیاد (GT) [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 58-81]
 • میرزایی، فاطمه تحلیل شناختی مسئله خیر و شرّ از منظر قرآن کریم [دوره 41، شماره 4، 1401، صفحه 75-94]

ن

 • نجفی، علی قرآن کریم و ادبیات انتقادی [دوره 41، شماره 2، 1401، صفحه 128-148]
 • نقی زاده، حسن خصائص النبی(ص)و مسئله جاودانگی قرآن کریم: در پرتو آیات 6، 36 و 53 سوره احزاب [دوره 41، شماره 3، 1401، صفحه 119-144]