خاستگاه اِسناد در روایات اسلامی و سنّت شفاهی یهود نقدی بر مقالات هوروویتس در موضوع اسناد

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث

چکیده

یوزف هوروویتس _  حدیث‏پژوه غربی_ براین باور است که قدمت و خاستگاه اسناد در روایات اسلامی همان سنّت شفاهی یهودیان است. او نظام سنددهی در احادیث را اقتباسی از آثار یهودیان می‏داند. در  نوشتار حاضر، این اندیشه وی نقد شده است. در این پژوهش بیان شده که اساس خاستگاه اسناد همان سیرۀ عقلایی است و ربطی به ادیان دیگر ندارد . همچنین به نظر می رسد که هوروویتس بین مفهوم اِسناد (سند‏دهی نظام‏مند) و اَسناد (سندهای موجود در روایات) نتوانسته تفاوتی قائل شود و این برداشت نادرست، در نتیجه‏گیری وی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Origin of Isnād in Islamic Narrations and the Jewish Oral Tradition A Critique of Horovitz’s Articles Regarding Isnād

نویسنده [English]

 • Mahdi Ghulām‘ali
چکیده [English]

Iosef Horovitz – the Western hadith researcher – believes that the antiquity and origin of isnād (chain of transmitters) in Islamic tradition is the same as the Jewish oral tradition. He views the isnād system as an adaptation of the Jewish works. In the present writing, his view on this issue is critically reviewed. It is stated in this research that the basic origin of isnād is the attitude of the intellectuals and has no relation to other religions. Also, it seems that Horovitz has not been able to distinguish between the concept of isnād (systematic provision of chain of transmitters) and asnād (the documents existing in narrations) and this misimpression has affected his drawing conclusion.

کلیدواژه‌ها [English]

 • origin of isnād
 • isnād in Islamic narration
 • sanad studies
 • shi‘a nobles
 • isnād in Judaism
 1. ابن تیمیه، احمد بن عبدالحلیم، منهاج السنة،تحقیق محمد رشاد سالم، 1۴0۶ق.
 2. ابن عساکر، علی بن الحسن، تاریخ مدینة دمشق وذکر فضلها،دار الفکر ، بیروت، 1۴1۵ ق‍ / 199۵م .
 3. حاکم نیشابوری،  معرفة علوم الحدیث،تحقیق دکترسید معظم حسین ، دار الآفاق الحدیث، بیروت،چاپ چهارم، 1۴00ق‍ / 1980 م .
 4. رابسون، جیمز ، اِسناد در روایات اسلامی، (مندرج در کتاب حدیث اسلامی خاستگاهها و سیر تطوّر، اثر هارلدمونتسکی)،دارالحدیث، قم، 1390ش).
 5. رازی، محمد بن عبد القادر ، مختار الصحاح، تصحیح احمد شمس الدین، دار الکتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1۴1۵ق/ 199۴ م‍ .
 6. سمعانی، عبدالکریم بن محمد، ادب الاملاء و الاستملاء، تحقیق سعید محمد اللحام، دارالهلال، بیروت، چاپ اول، 1۴09 ق/ 1989 م.
 7. شهرزوری، عثمان بن عبدالرحمن، مقدمة ابن الصلاح، تحقیق و تخریج ابو عبدالرحمن صلاح بن محمد بن عویضة، دارالکتب العمیه، بیروت.
 8. طبرسی، علی بن الحسن، مشکاة الأنوار فی غرر الأخبار، تحقیق مهدی هوشمند، دار الحدیث، قم، چاپ اول.
 9. کلینى، محمد بن یعقوب، الکافى، تصحیح و تعلیق على اکبر غفارى، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ سوم، 1388 ق.
 10. متقی، علی بن حسام‏الدین، کنز العمال فی سنن الأقوال و الأفعال، مؤسسة الرسالة، بیروت، 1۴09ق/ 1989 م.
 11. مسلم بن حجاج، الجامع الصحیح، دار الفکر ، بیروت.
 12. مونتسکی، هارلد، حدیث اسلامی خاستگاه‏ها و سیر تطوّر، دارالحدیث، چاپ اول، 1390ش.
 13. 13. میر داماد ، محمدباقر بن محمد، الرواشح السماویة، تحقیق غلام‏حسین قیصریه‏ها و نعمت الله جلیلی،  دار الحدیث، قم، 1۴22 ق / 1380ش .
 14. هوروویتس، یوزف، قدمت و خاستگاه اِسناد، ( مندرج در کتاب حدیث اسلامی خاستگاه ها و سیر تطوّر،اثر هارلد مونتسکی)، دارالحدیث، قم، چاپ اول، 1390 ش.
 15. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، نکات بیشتر درباره خاستگاه اِسناد، ( مندرج در کتاب حدیث اسلامی خاستگاه‏ها و سیر تطوّر،اثر هارلد مونتسکی»، دار الحدیث، قم، چاپ اول، 1390.