اهداف و چشم انداز

فصلنامه مشکوة  با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث در مباحث: مطالعات میان رشته ای، معنی شناسی و روش شناسی، تفسیر و تاریخ قرآن و حدیث از مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه با اهداف و شرایط زیر استقبال می‌کند:

1- اهتمام به نوآورى و روزآمدى مطالب و تأکید بر خرافه‌‏زدایى، عمل‏‌گرایى و مباحث کاربردى با تاکید بر آموزه های قرآنی-حدیثی با توجه به نیازها و سوالات امروز جامعه اسلامى بویژه نسل جوان.
2- برخوردارى آثار قرآنی-حدیثی از نظریه یا فرضیه‏‌اى جدید، مسئله‏‌ای تازه، روش و ابزار نو، یا رهیافت و قرائتى جدید، از طریق تعامل بیشتر با دیگر نشریات دینی و مراکز علمى و دستیابى به بایسته‌‏هاى پژوهش در حوزه قرآن و حدیث و پرهیز از کارهاى تکرارى.

هزینه پردازش و چاپ مقاله: رایگان(هزینه ای دریافت نمی شود.)