تماس با ما

ارتباط با کارشناس نشریه از طریق ارسال پیام (تماس با ما) می باشد و در اولین فرصت پاسخ داده می شود.

نشانی مجلّه: مشهد -  حرم  مطهر – دوربرگردان بست طبرسی،

صندوق پستی 366-91735، دفتر مجلۀ مشکوة.

 تلفن 05133154304 دورنگار 05132232517

سامانه mishkat.islamic-rf.ir

پیام نگار E-mail: mishkat@islamic-rf.ir


CAPTCHA Image