فصلنامه مشکوة با گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث در مباحث: مطالعات میان رشته ای، معنی شناسی و روش شناسی، تفسیر و تاریخ قرآن و حدیث از مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه  استقبال می‌کند. ضروری  است نویسندگان و پژوهشگران گرامی  مقالات خود را براساس  شیوه نامه مجله تنظیم کنند و حتما فرم (تعهد نامه و تعارض منافع) را تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند. 

   نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) رتبه سال 1399 (ب)

نوع مقالات قابل چاپ در نشریه:  پژوهشی، مروری، ترویجی

هزینه پردازش و چاپ مقاله: رایگان(هزینه ای دریافت نمی شود.)

 توالی و نوع انتشار: فصلنامه، چاپی و  الکترونیکی غیر برخط

 زبان نشریه : فارسی، چکیده انگلیسی

 نوع دسترسی : آزاد_ رایگان (تمام متن)

  مشابه یابی : مقالات ارسالی  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

حداقل زمان برای تعیین تکلیف مقاله : حدود سه ماه و بررسی اولیه پانزده روز

نرخ پذیرش مقالات : حدود 10% 

روش ارزیابی : دو سو ناشناس

 

شماره جاری: دوره 41، شماره 4 - شماره پیاپی 157، اسفند 1401، صفحه 4-132 

مبادی سیره پژوهی

صفحه 95-104

مهدی مردانی(گلستانی)


بررسی تحلیلی مفهوم و مصداق برگزیدگان معنوی تاریخ بشر از منظر قرآن کریم

صفحه 105-126

زکیه زارع؛ محمدحسین برومند؛ محمدعلی حیدری مزرعه آخوند؛ عباس اسماعیلی زاده


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان