فصلنامه مشکوة با گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث در مباحث: مطالعات میان رشته ای، معنی شناسی و روش شناسی، تفسیر و تاریخ قرآن و حدیث از مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه  استقبال می‌کند. ضروری  است نویسندگان و پژوهشگران گرامی  مقالات خود را براساس  شیوه نامه مجله تنظیم کنند و حتما فرم (تعهد نامه و تعارض منافع) را تکمیل و همراه مقاله ارسال نمایند. 

   نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) رتبه سال 1399 (ب)

نوع مقالات قابل چاپ در نشریه:  پژوهشی، مروری، ترویجی

هزینه پردازش و چاپ مقاله: رایگان(هزینه ای دریافت نمی شود.)

 توالی و نوع انتشار: فصلنامه، چاپی و  الکترونیکی غیر برخط

 زبان نشریه : فارسی، چکیده انگلیسی

 نوع دسترسی : آزاد_ رایگان (تمام متن)

  مشابه یابی : مقالات ارسالی  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

حداقل زمان برای تعیین تکلیف مقاله : حدود سه ماه و بررسی اولیه پانزده روز

نرخ پذیرش مقالات : حدود 10% 

روش ارزیابی : دو سو ناشناس

 

شماره جاری: دوره 42، شماره 2 - شماره پیاپی 159، شهریور 1402، صفحه 4-146 

تاثیر خود بنده انگاری بر تنظیم رفتار ارتباطی بین شخصی در آیات و روایات

صفحه 4-28

علی کامل رضانیا؛ سید محمود طباطبایی؛ احد فرامرز قراملکی؛ محمد رضا سالاری فر


گستره کاربرد عقل و وحی در معرفت نبوی(ص) در پرتو آیات قرآن

صفحه 73-99

مهدی حیاتی؛ محمد حسن رستمی؛ عباس اسماعیلی‌زاده


برداشت‌های تفسیری نادرست از قوامیت مرد بر زن و پیامد آن بر جامعه افغانستان

صفحه 100-122

محمد جواد عنایتی راد؛ وحیده فخار نوغانی؛ سید مبین هاشمی؛ عبدالباسط حیدری


شناسنامه نشریه

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان