فصلنامه مشکوة  با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث و فرهنگ اسلامی از  مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه  استقبال می‌کند. ضروری  است نویسندگان و پژوهشگران گرامی  مقالات خود را براساس  شیوه نامه مجله  تنظیم و همراه فرم تعهد نامه و تعارض منافع ارسال نمایند.

 


 نوع اعتبار: علمی (وزارت علوم،تحقیقات و فناوری) رتبه سال 1399 (ب)

 توالی و نوع انتشار: فصلنامه، الکترونیک غیر برخط

 زبان نشریه : فارسی، چکیده انگلیسی

 نوع دسترسی : آزاد_ رایگان (تمام متن)

  مشابه یابی : مقالات ارسالی  پیش ازقرارگرفتن در روند داوری، ازطریق سامانه مشابه یاب سمیم نور همانندجویی می شود.

حداقل زمان برای تعیین تکلیف مقاله : حدود 3 ماه 

نرخ پذیرش مقالات : حدود 10% 

روش ارزیابی : دو سو ناشناس

 

شماره جاری: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 149، زمستان 1399، صفحه 4-129 

4. مفهوم شناسی محبت در رابطۀ دوسویۀ خدا و بنده

صفحه 70-88

سمانه احمدپوردهقان‌؛ الهه شاه‌پسند


5. بازخوانی واژۀ «فلق» بر اساس سیاق سوره

صفحه 89-106

محمدحسین نقی زاده؛ صمد عبداللهی عابد


ابر واژگان