راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تنظیم مقاله

فصلنامه علمی مشکوة به صاحب امتیازی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با  گرایش آموزه‌های قرآن و حدیث در مباحث: مطالعات میان رشته ای، معنی شناسی و روش شناسی، تفسیر و تاریخ قرآن و حدیث از مقالات پژوهشی، مروری و ترویجی استادان و محققان حوزه و دانشگاه که از طریق سامانه( mishkat.islamic-rf.ir ) ارسال  شود استقبال می‌کند .مخاطبان اصلی، استادان و دانش‌آموختگان حوزه و دانشگاه هستند.

 هزینه پردازش و چاپ مقاله: رایگان(هزینه ای دریافت نمی شود.) 

اگر مقاله تحت حمایت موسسه یا تامین کننده مالی خاصی قرار دارد ، متن قدردانی و تشکر از حامی خاص در صفحه اول به صورت پا ورقی نوشته شود در غیر این صورت تبعات آن به عهده نویسنده مسئول است.

ویژگی‌های محتوایی

 • نوآوری در مقاله (برخورداری از نظریه یا فرضیه‌ای جدید، مسئله‌ای تازه، روش و ابزاری نو، یا رهیافت و قرائتی جدید).
 • ثمربخشی و کاربردی بودن مقاله (مسئله‌ محوری پژوهش و طرح بایسته‌ها و اولویت‌های تحقیق و پرهیز  از کارهای موازی).
 • کارایی مقاله (برخورداری از صبغه تحقیقی _ تحلیلی، ساختار منطقی و انسجام محتوایی، با قلمی روان و گویا و اجتناب از کلی‌گویی و نثر خطابی).
 • بهره‌مندی از روش‌ها، ابزارها و  روی‌آوردهای متنوع در تحقیق، مانند مطالعات تاریخی، تطبیقی، جامعه‌شناسی، روان‌ شناسی به‌ویژه مطالعات میان‌ رشته‌ای در همان گرایش مجله (آموزه های قرآن و حدیث) با توجه به چند بُعدی بودن مباحث دینی.
 • برخورداری مقاله از اطلاعات کافی و کامل، صادق، دقیق، واضح و متمایز، روزآمد، مستند و مستدل و جملگی مرتبط با مسئله تحقیق.
 • برخورداری مقاله از هدفی مشخص، مفید، قابل سنجش و دسترسی، متناسب با توان محقق و قابل اجرا.

نحوۀ تنظیم مقاله

شایسته است مقاله دارای عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، کلید واژگان، مقدمه، بدنه اصلی، نتیجه و فهرست منابع با ویژگی‌های ذیل باشد:

 • عنوان: عنوان مقاله کوتاه، گویا، جامع و مانع، جذاب و ناظر به محتوای مقاله و به دور از اِلقاگری باشد.
 • مشخصات نویسنده: شامل نام، نام خانوادگی، رتبه علمی، مدرک تحصیلی، رشته، گروه علمی، مؤسسۀ وابسته و نشانی الکترونیکی باشد.
 • چکیده: دربردارنده مهم‌ترین مطالب مقاله به اختصار می‌باشد. بایسته است حداکثر 150 کلمه و شامل بیان مسئله، هدف، ضرورت و قلمرو تحقیق، روش و چگونگی پژوهش و یافته‌های مهم آن باشد. معرفی موضوع و طرح فهرست مباحث یا مرور  بر  آنها در چکیده، از اشتباهات رایج است.
 • کلیدواژه ها: بایسته است، حداکثر هفت واژۀ کلیدی با ترکیبی از واژگان عام و خاص، متناسب با موضوع اصلی مقاله انتخاب شود تا بازیابی مقاله آسان‌تر باشد.
 • مقدمه: در مقدمه باید مسئلۀ تحقیق، هدف، ضرورت، پیشینه و روش پژوهش با تفصیل بیشتر بیان شود تا ذهن خواننده را آماده و علاقه‌مند به مطالعه کند.
 • بدنه اصلی: در بدنۀ اصلی مقاله بایسته است اهمیت و ابعاد مسئله و نیز آراء دربارۀ آن به خوبی بیان و تجزیه و تحلیل شود، و نویسنده پس از ارزیابیِ دیگر نظریات، با تبیین و توجیه کافی، دیدگاهش را ارائه نماید.
 • نتیجه: شامل یافته‌های تحقیق، آثار و کاربردهای آن، توصیه به موضوع‌های مرتبط با پژوهش برای کارهای بعدی، یادکرد سؤالات بی‌ پاسخ و نکات مبهم قابل پژوهش است. از ذکر ادله، مستندات، مسئله پژوهش و جمع‌بندی مباحث مقدماتی در نتیجه، خودداری شود.
 •  فایل مقاله حروفچینی شده در محیط Word با حجم حداکثر  6500 واژه پس از ثبت نام به‌ عنوان نویسنده در سامانۀ مجله از طریق سامانه ارسال شود.
 •  فهرست منابع در پایان مقاله بر اساس حروف الفبا و شیوۀ ارجاع در داخل متن به ترتیب ذیل تنظیم شود:
 • منابع

کتاب: نام خانوادگی، نام، نام کتاب، نام مترجم، مصحح یا محقق، ناشر، محلّ نشر، نوبت چاپ، تاریخ انتشار.

مقاله: نام خانوادگی، نام، «عنوان مقاله»، نام نشریه، سال / دوره، شماره، زمان انتشار.

 • شیوۀ ارجاع

ارجاعات درون متن و داخل پرانتز به صورت (نام خانوادگی، سال نشر: جلد / صفحه) ذکر شود مانند (طباطبایی، 1417: 256/5).