روش شناسی به‏کارگیری قاعده سیاق در تفسیر تسنیم

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 استاد دانشگاه ایلام

2 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن وحدیث دانشگاه ایلام

3 مدرّس دانشگاه آزاد،واحد تهران شمال

چکیده

قاعده سیاق از جمله قواعد بسیار اثر بخش به‏شمار می رود که گروهی از مفسران برای تفسیر قرآن کریم از آن بهره برده اند. مفسر بزرگ معاصر، آیةالله  جوادی آملی، صاحب تفسیر گرانسنگ تسنیم نیز در جای جای تفسیرش به نحو محسوس برای تبیین معانی دشوار آیه از این قاعده بهره جسته است . این پژوهش در پی آن است که ضمن معنا شناسی قاعده سیاق، چگونگی به‏کارگیری آن  را در تفسیر تسنیم  در چارچوب هایی مانند کشف فعل محذوف ، تشخیص مرجع ضمیر  و نقد روایات و تقدم قرآن بر حدیث مأثور بررسی و تحلیل نماید. برای دستیابی به این مهم از روش کتابخانه‏ای با بررسی تمام متن  استفاده گردیده و در پایانِ جمع آوری، اطلاعات  دسته بندی و تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Methodology of Using the Principle of Context in Tafsir-i Tasnim

نویسندگان [English]

  • Suhrāb Muruvati 1
  • Mujtabā Zaynivand 2
  • Husayn Āsā 3
چکیده [English]

The principle of context (siyāq) is among the functional principles, which many of the exegetes have used for interpreting the Qur’ān. The grand exegete, Ayatollah Javādi Āmuli, the author of the dignified Tafsir-i Tasnim has used this law throughout his interpretation in a palpable way for explaining the difficult meanings of the verses of the Qur’ān. This research is intended to study and analyze how the principle of context has been applied in Tafsir-i Tasnim in such frameworks as uncovering the omitted verb, recognition of the antecedent, critique of the traditions, and precedence of the Qur’ān over the recorded traditions. To achieve this crucial task, we have made use of the library method through examining the whole text.

کلیدواژه‌ها [English]

  • principle of context
  • Tafsir-i Tasnim
  • exegetical methods
  • Javādi Āmuli