آسیب‌شناسی عرضۀ حدیث بر قرآن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسنده

دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشکده اصول الدین تهران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Reference of Hadīth to the Qur’ān

نویسنده [English]

  • Maytham Kuhanturābī

کلیدواژه‌ها [English]

  • reference of Hadīth to the Qur’ān
  • resolving the conflicts of Hadīth
  • pathology of Hadīth field
  • critique of Hadīth