آسیب شناسی عمل صالح در قرآن

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس علوم قرآن از دانشگاه علوم ومعارف قرآن کریم، دانشکده تربیت مدرّس قرآن مشهد

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، استاد دانشکده تربیت مدرّس قرآن مشهد

چکیده

عمل صالح یکی از پر تکرارترین موضوعاتی است که در قرآن کریم مطرح شده است، تا انسان هوشیار شود و دریابد که تلاش‌های او در رسیدن به سعادت هر دو جهان نقش دارد و بدون شک نتایج اعمال به عاملان آن خواهد رسید. البته نباید از نظر دور داشت که عمل صالح مانند هر امر پسندیده‌ همواره در معرض آسیب‌هایی قرار دارد که می‌تواند آنها را از دایره اعمال نیک خارج ساخته، تمامی تلاش‌های عاملان آن را بی نتیجه خواهد کرد. این مقاله شرحی است در بیان آسیب‌هایی که قرآن کریم در آیات خود انسان را متوجه آنها می‌کند. حب دنیا، ریا، عجب، ارتداد و کسالت از جمله آسیب‌های ذکر شده است.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pathology of Righteous Act in the Qur’ān

نویسندگان [English]

 • Zaynab Ghulāmī 1
 • Bībī Hakīma Husaynī 2
1
2
چکیده [English]

Righteous act is one of the most frequently used issues in the Qur’ān to make man realize that his attempts would be influential in achieving happiness both in this world and the Hereafter; and that the consequences of one’s actions will undoubtedly return to the perpetrator. However, it is to be noted that the righteous act, like any other act of decency, is prone to certain damages that can repel it from the domain of good acts and neutralize all the attempts of the performers of those acts. This article is an exposition of the damages that the Holy Qur’ān has made human beings aware of by its verses. Vanity, condescension, apostasy, and lassitude are regarded as among the most important damages.

کلیدواژه‌ها [English]

 • righteous act in the Qur’ān
 • damages of the righteous act
 • the Qur’ān
 1.    اسماعیلی یزدی، عباس، فرهنگ اخلاق، انتشارات مسجد مقدس جمکران، قم،چاپ دوم، 1385ش.

 2. پناهی، علی محمد، آرامش در پرتو نیایش، انتشارات مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم، چاپ دوم، 1388ش.

 3. حیدری نراقی، علی محمد، بررسی گناهان کبیره، انتشارات مهدی نراقی، قم، چاپ هفتم، 1387ش.

 4. دستغیب، عبدالحسین، قلب سلیم، انتشارات هاتف، مشهد، چاپ اول، 1389ش.

 5. سلیمانی، امرالله، سیمای مخبتین، انتشارات زائر، قم، 1385ش.

 6. صادقی فدکی، جعفر، ارتداد بازگشت به تاریکی، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، 1388ش.

 7. طباطبایی، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه محمد باقر موسوی همدانی، انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1374ش.

 8. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، انتشارات فراهانی، تهران، چاپ اول، 1388ش.

 9. طیب، عبدالحسین، أطیب البیان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلام، تهران، 1378 ش.

 10. فضل الله، محمد حسین، من وحی القرآن، دارالملاک للطباعة والنشر، بیروت، چاپ دوم، 1419ق.

 11. فهیم نیا، محمد حسین، مبانی ومفاهیم اخلاق اسلامی در قرآن، بوستان کتاب، قم، چاپ اول، 1385ش.

 12. مدرّسی، محمد تقی، تفسیر من هدی القرآن، دار محبی الحسین، تهران، چاپ اول، 1419ق.

 13. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، دارالکتب الاسلامیه، تهران، چاپ اول، 1374ش.

 14. مهدوی کنی، محمد رضا، نقطه‌های آغاز در اخلاق عملی، دفترنشر فرهنگ اسلامی، تهران، چاپ بیست و یک، بی‌تا.

 15. وطن دوست، رضا، عمل در قرآن، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، چاپ اول، 1382ش.