جایگاه اهل‌البیت(ع) در تفسیر شواهد التنزیل لقواعد التفضیل

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه رازی

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

چکیده

شیعه برای تفسیر اهل بیت(ع) اهمیت فراوانی قائل است و سخن آنان در تبیین قرآن را، هم پایه سخن رسول خدا9 می‌داند؛ اما رویکرد اهل سنت نسبت به تفسیر آنان چگونه است؟ به بیانی دیگر، اهل بیت(ع) چه تأثیری بر تفسیر اهل سنت گذاشته‌اند؟
 از آنجا که میزان اقبال و تأثیرپذیری اهل سنت از اهل بیت(ع) در تفاسیر روایی آشکار است؛ ما نیز به بررسی تفسیر روایی شواهد التنزیل لقواعد التفضیل پرداختیم. زیرا یک تفسیر موضوعی دربارۀ اهل بیت(ع) است و از این منظر، شاخص و ممتاز می‌باشد.درهمین راستا علاوه بر بیان ویژگیهای مهم تفسیر شواهدالتنزیل، به بررسی تعداد روایاتی که قول و فعل ائمه(ع) است نیز پرداخته شده است.نتیجه به دست آمده نشان می‌دهدکه میزان روایات تفسیری اهل بیت(ع)در تفسیر شواهد، بسیار بیشتر از میزان آن در مجموع صحاح شش‌گانه می‌باشد.همچنین مؤلف این کتاب به عنوان یک مفسّر اهل سنت، اهمیت و اعتبار فراوانی برای تفسیر اهل بیت(ع)قائل است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Ahl al-Bayt (A.S.) in the Interpretation Shawāhid al-Tanzīl li Qawā’id al-Tafzīl

نویسندگان [English]

 • Jamāl Farzandwahy 1
 • Mīnā Ya‘qūbī 2
 • Firishta Dārābī 3
چکیده [English]

The Shī‘as give a great importance to the interpretation by the Ahl al-Bayt (A.S.) and regard their words in the explanation of the Qur’ān identical to the words of the Apostle of Allah (S.A.W.). But what is the Sunnī’s attitude towards their interpretation? In other words, how have the Ahl al-Bayt (A.S.) affected the Sunnī’s interpretation of the Qur’ān?
Since the degree of reception and impressionability of the Sunnīs from the Ahl al-Bayt (A.S.) in narrational interpretation is obvious, we have examined here the narrational interpretation of Shawāhid al-Tanzīl li Qawā’id al-Tafḍīl, because it is a thematic interpretation about the Ahl al-Bayt (A.S.) and an outstanding and premium in this respect. Thereby, besides stating the significant features of the interpretation of Ahl al-Bayt (A.S.), we have also studied a number of traditions that are the words and actions of the Imams (A.S.). The conclusion arrived at shows that the number of the exegetical traditions of the Ahl al-Bayt (A.S.) in Shawāhid al-Tanzīl li Qawā’id al-Tafḍīl is far more than its number in all the six Ṣiḥāḥs (Ṣiḥāḥ al-Sitta). Also, as a Sunnī author, the writer of this tafsīr gives a great importance and validity to the Ahl al-Bayt’s (A.S.) interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ahl al-Bayt (A.S.)
 • the Sunnīs
 • narrational interpretation
 • Shawāhid al-Tanzīl li Qawā’id al-Tafzīl
 1.  ابن ابی الوفاء، الجواهر المضیئة فی طبقات الحنفیه، انتشارات عبدالفتاح محمد حلو، ریاض، 1413ق.
 2. ابن قطلوبغا، تاج التراجم فی طبقات الحنفیه، چاپ ابراهیم صالح، بیروت، 1412ق.
 3. امینی، نوروز، «روایات اهل بیت در منابع اهل سنت»، مجله علوم حدیث، شماره اول.
 4. تمیمی الداری، تقی الدین عبدالقادر، الطبقات السنیة فی تراجم الحنفیه، تهران، 1970م.
 5. جعفری، یعقوب، سیمای امام علی7 در قرآن، انتشارات اسوه، 1381ش.
 6. حسکانی، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، تحقیق محمدباقر محمودی، سازمان چاپ وانتشارات وزارت ارشاد اسلامی، تهران، 1411ق.
 7. ذهبی، شمس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، تحقیق شعیب الارناؤوط، مؤسسه الرساله، 1413ق.
 8. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تاریخ الاسلام، تحقیق عمر عبدالسلام تدمری، دارالکتب العربی، بیروت، چاپ دوم: 1415ق.
 9. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، تذکرة الحفاظ، تحقیق زکریا عمیرات، دارالکتب الاسلامیه، بیروت، 1419ق / 1998م.
 10. سمعانی، عبد الکریم بن محمد، التحبیر فی المعجم الکبیر، رئاسة دیوان الأوقاف، بغداد، 1975م.
 11. سیوطی، جلال الدین، الدرّ المنثور فى تفسیر المأثور، کتابخانه آیة الله مرعشى نجفى، قم، 1404ق‏.
 12. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، المعین فى طبقات المحدّثین، دارالکتب العلمیه، بیروت، 1418ق.
 13. 13. صالحی الشامی، محمد بن یوسف، سبل الهدى والرشاد، دارالوفاء، بیروت، بی‌تا.

 14. 14. صفدی، صلاح الدین خلیل بن أیبک، الوافی بالوفیات، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1420ق.

 15. 15. طبرسی، فضل بن الحسن، مجمع البیان فى تفسیر القرآن‏، انتشارات فراهیدی، تهران، 1360ش.

 16. 16. فارسی، ابوالحسن، المختصر من کتاب السیاق لتاریخ نیسابور، میراث مکتوب، تهران، 1384ش..

 17. 17. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی‌تا.