تصویرپردازی انسان در عرصه قیامت (در جزء سی‌ام قرآن کریم)

نوع مقاله : علمی _ ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی، دانشگاه لرستان

چکیده

تصویرپردازی در قرآن کریم، موضوعی است که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است؛ چرا که قرآن به وسیلة تصویرپردازی، معانی موررد نظر را به ذهن مخاطب انتقال می‌دهد.از طرف دیگر یکی از موضوع‌های سوره‌های جزء سی‌ام قرآن کریم، سخن از انسان و حالات و گفتار وی در روز قیامت است. با پرداختن به جنبه‌های تصویرپردازی انسان در عرصة قیامت، نه تنها عظمت روز قیامت بیش از پیش روشن می‌گردد، بلکه هنر تصویرپردازی‌های عالمانه در قرآن در معرض دید مخاطبان کلام وحی قرار می‌گیرد. با توجه به این امر، پژوهش حاضر در پی آن است که از خلال تصویرپردازی انسان در روز محشر به بیان حوادث و وقایع آن روز، در سوره‌های جزء سی‌ام قرآن کریم، به گونه‌ای که گویا همة آنها حاضرند، بپردازد. در مقالة حاضر، پس از بیان جایگاه و ضرورت تصویرپردازی، به تصاویر انسان در عرصة قیامت، در جزء سی‌ام اشاره شده و سپس جداگانه تصاویر چهره‌ها، شنیده‌ها، گفتار و رفتار انسان مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده که به واسطه تصویر می‌توان درک دقیق‌تر و کامل‌تری از معنا داشت؛ زیرا میان معنا و تصاویر، ارتباط تنگاتنگ و عمیقی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Depiction in the Plain of Resurrection

نویسندگان [English]

  • Kubrā Khusravī 1
  • Alī Nazarī 2
  • Samīra Jiddī Hakānī 3
چکیده [English]

One of the subjects of the chapters of the part thirty of the Qur’ān is concerned with human state and speech on the Resurrection Day. Studying different aspects of human depiction in the Plain of Resurrection would not only clarify the grandeur of the Resurrection Day but would also display the sagacious art of human depiction in the Qur’ān to the addressees of the Revealed Word of Allah. Through examining human depiction on the Resurrection Day, the present study attempts to explain the events of that day in the chapters of the part thirty of the Qur’ān. Then, the pictures of the faces, what has been heard and said, and the human behavior are separately examined indicating that through pictures a more accurate and perfect understanding of the sense can be achieved, since there is a close and deep relation between the sense and the pictures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the Holy Qur’ān
  • part thirty
  • human depiction
  • Plain of Resurrection